Kontrollansvar

I och med uppdateringen av plan- och bygglagen den 2 maj 2011 ersattes den tidigare kvalitetsansvarige med en kontrollansvarig.

I rollen som kontrollansvarig enligt PBL hjälper Projektallians AB byggherren med upprättande av kontrollplan samt uppföljning av kontrollplanen genom hela projektet. Detta för att säkerställa att myndighetskrav uppfylls. Det är först efter utfärdat slutbesked som byggherren får ta byggnaden i bruk.

Det reviderade regelverket säger att den kontrollansvarige måste vara cerifierad från ett av Swedac ackrediterat bolag. Vi är certifierade med riksbehörighet av SITAC och finns med i såväl SITAC:s databas som Boverkets sökregister.

Mats Heinemark
mats.heinemark@projektallians.se
073-294 16 14
Kontrollansvarig enligt PBL

Jonas Ullstrand
jonas.ullstrand@projektallians.se
070-777 02 55
Bygg- och projektledare
Specialområde el
Kontrollansvarig enligt PBL

 

Andreas Johansson
andreas.johansson@projektallians.se
073-613 42 71
Kontrollansvarig enligt PBL

Eric Forsell
eric.forsell@projektallians.se
073-352 16 36
Kontrollansvarig enligt PBL