Miljö

Miljö är ett brett begrepp som kan innefatta många saker. När vi på Projektallians pratar miljö tänker vi främst på den som har med byggnaden och dess brukare att göra.

Skadeutredningar
Vårt arbete med byggskadeutredningar och inomhusmiljö är en del av vår miljöavdelning. Att utreda orsaken till varför golvmattan bubblar sig eller varför brukare av lokalen upplever hälsoproblem är två typiska uppdrag för oss.

Vår erfarenhet är från uppdrag som sträcker sig från det enskilda rummet till skadeutredningar på flervåningshus, badhus och sjukhus.

Fuktsakkunnig
Vi jobbar även preventivt med fukt- och inomhusmiljöfrågor. Som byggherrens eller entreprenörens Fuktsakkunnige bistår vi i ny- och ombyggnadsprojekt med fuktsäkerhetsprojektering, beräkningar, fuktronder under byggtiden mm. Detta för att få en högre kvalité i ditt byggprojekt, minimera risken för dyra och tidsödande skador under bygg- eller förvaltningskedet.

Utbildningen till fuktsakkunnig anordnas av fuktcentrum och är unik i sitt slag. Utbildningen är i samarbete mellan LTH i Lund och på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås.
http://www.fuktcentrum.lth.se/index.php?id=20420

Jonas Jonsson
jonas.jonsson@projektallians.se
073-294 20 64
Inomhusmiljö/byggskador
Byggdoktor, Diplomerad Fuktsakkunnig

Martin Wigren
martin.wigren@projektallians.se
070-448 92 17
Inomhusmiljö/byggskador

 

Fredrik Bäckström 
fredrik.backstrom@projektallians.se
070-349 96 07
Inomhusmiljö/byggskador
Byggdoktor

Daniel Richt
daniel.richt@projektallians.se
070-780 29 98
Inomhusmiljö/byggskador
Byggdoktor

Jonatan Ekeroth
jonatan.ekeroth@projektallians.se
072-749 92 92
Inomhusmiljö/byggskador