Kvalitetspolicy

Den unika kompetensen hos Projektallians medarbetare, av att driva projekt och byggledning med stor erfarenhet av inomhusmiljö och byggskador, ger beställaren trygghet och säkerställer att det blir rätt från början.

  • Vi har som mål att bygga långsiktiga kundrelationer genom att vara lyhörda och genom att uppfylla krav, förväntningar och behov.
  • Vi ska kontinuerligt utveckla organisationen och medarbetarnas kunskap och erfarenhet för att höja vår kompetens både yrkesmässigt och socialt.
  • Vi ska också arbeta långsiktigt och skapa förtroende för våra kreativa och ändamålsenliga lösningar som ständigt ska förbättra vår verksamhet till kundens förmån.