Projekt- och byggledning

Projektallians AB tillgodoser era behov och ideér i varje projekt med ett kvalitetstänk som ger hållbara lösningar.

I vår roll som projektledare utför vi bland annat förstudier, projekteringsledning, upprättande av AF-delar, upphandlingar och byggledning. Vårat fokus är alltid att styra projekten på ett sätt så att hög kvalitet uppnås till rätt pris och inom avtalad tid.

Vi utför även kostnadsberäkningar och kalkyler; allt från markarbeten till färdig byggnad.

 VD Dennis Kinneteg
 dennis.kinneteg@projektallians.se
 070-344 99 28
 Bygg- och projektledare

 Jan Åström
 jan.astrom@projektallians.se
 073-442 03 11
 Bygg- och projektledare

 Eric Forsell
 eric.forsell@projektallians.se
 073-352 16 36
 Bygg- och projektledare
 Kontrollansvarig enligt PBL

 Mats Heinemark
 mats.heinemark@projektallians.se
 073-294 16 14
 Bygg- och projektledare
 Kontrollansvarig enligt PBL
 SBR Besiktningsman

Joakim Holsten
joakim.holsten@projektallians.se
070-925 19 15
Bygg- och projektledare

 Jonas Ullstrand
 jonas.ullstrand@projektallians.se
 070-777 02 55
 Bygg- och projektledare
 Specialområde el
 Kontrollansvarig enligt PBL

 Andreas Johansson
 andreas.johansson@projektallians.se
 073-613 42 71
 Bygg- och projektledare
 Specialområde konstruktion
 Kontrollansvarig enligt PBL

 Fredrik Herneflod
 fredrik.herneflod@projektallians.se
 070-971 17 18
 Bygg- och projektledare