Projekt- och byggledning

Dennis Kinneteg
dennis.kinneteg@projektallians.se
070-344 99 28
Bygg- och projektledare

Mats Heinemark
mats.heinemark@projektallians.se
073-294 16 14
Bygg- och projektledare
Kontrollansvarig enligt PBL

Jan Åström
jan.astrom@projektallians.se
073-442 03 11
Bygg- och projektledare

Jonas Ullstrand
jonas.ullstrand@projektallians.se
070-777 02 55
Bygg- och projektledare
Specialområde el

Andreas Johansson
andreas.johansson@projektallians.se
073-613 42 71
Bygg- och projektledare
Specialområde konstruktion

Eric Forsell
eric.forsell@projektallians.se
073-352 16 36
Bygg- och projektledare

Projektallians AB tillgodoser era behov och ideér i varje projekt med ett kvalitetstänk som ger hållbara lösningar.

I vår roll som projektledare utför vi bland annat förstudier, projekteringsledning, upprättande av AF-delar, upphandlingar och byggledning. Vårat fokus är alltid att styra projekten på ett sätt så att hög kvalitet uppnås till rätt pris och inom avtalad tid.

Vi utför även kostnadsberäkningar och kalkyler; allt från markarbeten till färdig byggnad.