Välkommen till Projektallians i Sverige AB

Vi har lång erfarenhet och kompetens över hela byggprocessen

Vi erbjuder tjänster inom

Projektallians i Sverige AB har lång erfarenhet och kompetens över hela byggprocessen från ombyggnadsprojekt till stora nybyggnadsprojekt, vi har stor efrarenhet av högteknologiska miljöer i sjukhusmiljö, bostäder, äldreboenden och skolmiljöer.

Vi har även specifika kunskaper inom fuktsäkert byggande genom våra utbildade Byggdoktorer samt våra diplomerade fuktsakkunniga. Våra unika kompetensområden innebär att projekt- och byggledningsdelen blir komplett och ger byggherren trygghet i genomförandet samt att det blir rätt från början. 

När ni kommer i kontakt med oss på Projektallians kan ni som byggherre känna er trygga och säkra på att ni får den bästa kvalitetssäkringen som finns.

Pågående projekt